Prawo do odstąpienia od umowy

§1 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika Sklepu weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy ze złożonego zamówienia/zawartej umowy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować 2mnet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-790) tel. 22 740 5555  @: bok@motoricus.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza w załączniku poniżej)

 

§2 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub nadesłania przez Kupującego potwierdzenia wysłania towaru, w zależności co nastąpi pierwsze.
 4. 2mnet Sp. z o.o. nie ponosi kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego. Towar należy odesłać lub przekazać na adres:
 2mnet Sp. z o.o. ul. Pietraszewicza 5/2A, (02-790) Warszawa,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
2mnet Sp. z o.o. oferuję możliwość odbioru od użytkownika zwrotu towaru przez firmę spedycyjną

Koszt odbioru to maksymalnie 39,00 zł brutto – przesyłka do 40 kg

 1. Całkowitemu zwrotowi kosztów podlegają towary, które zostały zwrócone Sprzedawcy w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku zwrotu towaru eksploatowanego celem wykonania testów, prób lub przymiarek zwrotowi podlega aktualna cena rynkowa towaru.

 

 

§3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 

 1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.Załącznik:
Formularz odstąpienia od umowy
Dlaczego Motoricus.com?
 • Darmowa dostawa
 • Ponad 40 000 produktów na stanie
 • Dostawa w 48 godzin
 • Elastyczne formy płatności
 • Możliwość odbioru w jednym z serwisów sieciowych
Infolinia czynna w godzinach:
+48 22 740 55 55  Czynna: Pn-Pt: 9-17