Reklamacje i gwarancje

§ 1 Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancja

 1. 2mnet Sp. z o.o.. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na:
a) adres e-mail reklamacje@motoricus.com
b) poprzez formularz reklamacyjny dostępny po zalogowaniu się na stronie www.motoricus.com,
c) listem poleconym na adres: Motoricus.com Sp. z o.o. ul. Pietraszewicza 5/2A, (02-790) Warszawa.

 1. 2mnet Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. 2mnet Sp. z o.o.. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie rozpatrywane są po przedstawieniu protokołu szkody spisanym w obecności kuriera doręczającego.
 4. W przypadku uznanej reklamacji Motoricus.com zobowiązuję się ( z zachowaniem poniższej chronologii) do:
- nieodpłatnej naprawy reklamowanego towaru lub usługi lub gdy nie jest to możliwe,
- wymiany towaru na wolny od wad lub gdy nie jest to możliwe,
- obniżenia ceny towaru lub gdy nie jest to możliwe,
- zwrotu kosztów zakupu towaru.
 1. Sprzedawca 2mnet Sp. z o.o. jest zwolniony z odpowiedzialności za wady, jeżeli kupujący został poinformowany o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy.
 2. 2mnet Sp. z o.o. oferuje możliwość odbioru od użytkownika zwrotu towaru przez firmę spedycyjną Koszt takiego odbioru to 39,00 zł brutto – przesyłka do 40 kg

 

§2 Reklamacja dot. świadczeń realizowanych drogą elektroniczną

 1. 2mnet Sp. z o.o. prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 2mnet Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:
a)      pisemnie na adres: Motoricus.com Sp. z o.o. ul. Pietraszewicza 5/2A, (02-790) Warszawa
b)      mailowo pod adres reklamacje@motoricus.com
c)      przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.motoricus.com


§3 Warunki Gwarancji

Michelin
Hankook
Goodyear
Pirelli
Vredestein
Bridgestone
Continental
Yokohama
Dlaczego Motoricus.com?
 • Darmowa dostawa
 • Ponad 40 000 produktów na stanie
 • Dostawa w 48 godzin
 • Elastyczne formy płatności
 • Możliwość odbioru w jednym z serwisów sieciowych
Infolinia czynna w godzinach:
+48 22 740 55 55  Czynna: Pn-Pt: 9-17